Waar zal ik later wonen? Met wie zal ik getrouwd zijn en welk beroep of maatschappelijke rol zal ik hebben? En als ik kinderen krijg, hoe zal hun wereld er dan uitzien? Vragen die waarschijnlijk door het hoofd van elke jongere spelen of hebben gespeeld. Het zijn niet alleen persoonlijke overpeinzingen, maar het is ook een weerspiegeling van onze diepste wensen voor het land waarin we willen leven. Hoeveel invloed kunnen we daar eigenlijk op uitoefenen?

Ik geloof dat alles in Gods hand ligt, een overtuiging die gedeeld wordt binnen de SGP. Maar juist in het licht van deze overtuiging is het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die we maken.

De aarde is van de Heere God en alles behoort Hem toe. Dat betekent niet dat wij passief moeten blijven in onze rol als burgers. Integendeel, juist in het maken van keuzes kunnen wij de verantwoordelijkheid die Hij ons gaf in de praktijk uitdragen. Een van die keuzes staat voor de deur: de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Het is een moment waarop jullie, als jongeren, ook jullie stem kunnen laten horen.

De partij die - al sinds haar oprichting - het belang van het gezin hoog in het vaandel draagt, is de SGP. Het gezin van man, vrouw en, als God het geeft, kinderen, vormt de hoeksteen van onze samenleving. Het is de plek waar kinderen worden gevormd voor hun rol in de maatschappij. Het gezin verdient het om in een omgeving van rust en stabiliteit te kunnen gedijen. Het is de plek waar Bijbelse normen en waarden worden doorgegeven, waar liefde en begrip groeien en waar toekomstige generaties worden voorbereid op hun rol in onze samenleving. De SGP gelooft in de kracht van gezinnen en wil zich inzetten voor de belangen ervan. En heel praktisch kan dat gestalte krijgen door in de politiek te werken aan bijvoorbeeld betaalbare woningen voor startende gezinnen, een eerlijker belastingmodel voor gezinnen, beschermwaardigheid van het leven en te blijven strijden voor de vrijheid van onderwijs.

Laat je stem horen op 22 november! Kies bewust! Het gaat ook over jouw toekomst. Denk aan het gezin, denk aan jouw rol in de samenleving. Laten we samen bouwen aan en bidden voor een land waarin je in alle vrijheid je leven mag en kan inrichten naar christelijke normen en waarden.

Geschreven door Marien Klein

Marien Klein is wethouder in de gemeente Neder-Betuwe (SGP). Hij schreef deze column op persoonlijke titel.