Voor ons SGP-jongeren Oost-Betuwe verkiezingsmagazine spraken we uitgebreid met Bart Groothuis. Naast het artikel in ons magazine (lees het hier) zoomen we in dit artikel nog wat verder in op digitalisering en hebben we het over het werken in het Europees Parlement.

Digitalisering

Naast de brandbrief over kwantumcomputers (wat aan de orde kwam in het artikel uit ons magazine) is de uit Twente afkomstige politicus hoofdonderhandelaar geweest over een securityrichtlijn. “Daarin hebben we allerlei nieuwe vitale instellingen benoemd die extra beveiligd moeten worden. Er is nu een richtlijn maar er wordt een nationale wet omgezet in Nederland en ik wil dat Nederland wakker wordt en zegt dat het een verplichting wordt voor de vitale infrastructuur om die nieuwe encryptie te gebruiken.” Mede naar aanleiding van deze brief heeft de Europese Commissie ook een fors budget ingezet om te promoten dat bedrijven deze nieuwe cryptografie gaan gebruiken.

We komen ook wat dichter bij de gemiddelde burger op het gebied van advies en preventie bij valse e-mails. De cybersecuritydeskundige zegt er over: “ik vind dat de rol van de staat hier is om daarmee te stoppen want er is geen enkele aanwijzing dat dat helpt. Wat je met andere woorden moet doen is met wetgeving afdwingen dat techneuten dit gewoon goed regelen voor normale burgers.” Van oudsher is de VVD net als de SGP voor een kleinere overheid die vooral klassieke overheidstaken moet uitvoeren. Daar rekent Groothuis dit ook onder.

Werken in het Europees Parlement

Er zijn verschillende rollen als Europarlementariër. De leden van het Europees Parlement controleren de Europese Commissie. Soms zijn ze een soort bestuurder, als je rapporteur bent moet je een stuk wetgeving maken en door het parlement heen loodsen. Daarnaast zijn ze ook een soort lobbyist richting de Nederlandse politiek en zijn ze volksvertegenwoordiger.

Een plenaire zitting “is bepaald niet het meest grootste politieke spektakel wat je gezien hebt”. Er wordt veel achter de schermen overlegd en dan “kan het er ook wel stevig aan toe gaan”. Doordat er veel achter de schermen gewerkt wordt is het minder gejaagd dan in de Tweede Kamer. Groothuis vindt dat die “technocratische rust heilzaam is” tegenover de onrust in Den Haag. “Ik zie dat dit de kwaliteit van wetgeving ten goede komt”. Hierin staat hij er nu ook anders in dan in het begin. Toen dacht hij “wat komt er toch allemaal uit Brussel, hebben we daar wel grip op?” Nu ziet hij: “we zijn een van de landen die de wetgeving nog beïnvloedt”. Maar “niet alles wat uit Brussel komt vind ik even sterk hoor, maar als er op mijn dossier iets uitkomt wat me echt niet bevalt dan heb ik zoiets van nou gaan dat beïnvloeden en dat lukt ook gewoon heel vaak.”

“Met een goed geweten je politiek bedrijven dat is wat anders dan kijken wat makkelijk scoort bij iedereen, dat is ook niet mijn doel. Mijn doel is om iedereen wel te raken met impactvolle dingen” Dat zijn vaak strategische dingen, “maar ik ga me daar niet voor verontschuldigen nee”. Aan de andere kant probeert de VVD’er wel zichtbaar te zijn op social media. Ook werd hij door BNN Vara gevolgd. Dat risico heeft hij genomen “omdat ik zichtbaar wil maken wat ik doe en de onzichtbare dreiging zichtbaar wil maken”. “Ik wil nu maatregelen nemen zodat we in de toekomst veilig zijn.”

In het Europees Parlement zijn de leden vooral bezig “met de terzake deskundige collega's uit andere politieke fracties zaken te doen”. Maar als er Nederlandse belangen behartigd moeten worden “dan weten we elkaar wel te vinden”. Ook informeel vinden ze elkaar: “Bert-Jan gaf laatst een orgelconcert in de Thomaskerk in Straatsburg, daar ga ik ook naar toe”.

In de verhoudingen in Brussel gaat het ook om “de macht van het getal” door in een politieke groep samen te werken. “Serieuze politici die worden ook af en toe een dossier gegund dat geldt voor Bert-Jan ook, rond de visserij is hij rapporteur dan oefent die gewoon invloed uit op de wetgeving”. Je bent het ook niet met iedereen in je politieke groep eens. De VVD zit samen met D66 in de Europese groep. “Zij zijn vooral heel erg gericht op gelijkheid en gelijkheid bevorderen”, maar “des te meer je ongelijkheid gaat bestrijden des te zwaarder de staat wordt.” Bij “één op de zeven dingen waar je aan wetsartikelen waarover je mag stemmen wijken wij af van D66” aldus de VVD’er. Ze wijken eigenlijk meer af in het stemgedrag ten opzichte van D66 dan ten opzichte van de hele groep. Ter vergelijking, de SGP stemde in 56% hetzelfde als D66, bijna het minst van alle partijen (onderzoek door Votewatch in 2014).

“Niet alles hoeft te gaan om geld, het gaat ook om identiteit en daarom zitten er ook veel bezwaren of het wel klopt dat de Europese Unie zich hiermee moet bemoeien. Maar daar hebben we ook gewoon een staat voor die er hard in moet gaan in Brussel en ministers op pad moet sturen.” Ook de Europarlementariërs kunnen hierin een rol spelen: “Ik zie Nederland nog onvoldoende als staat opereren in Brussel. De Europarlementariërs kunnen ook een Nederlands belang vertegenwoordigen”.

Serieuze politici die worden ook af en toe een dossier gegund dat geldt voor Bert-Jan ook

“Niet alles hoeft te gaan om geld, het gaat ook om identiteit en daarom zitten er ook veel bezwaren of het wel klopt dat de Europese Unie zich hiermee moet bemoeien. Maar daar hebben we ook gewoon een staat voor die er hard in moet gaan in Brussel en ministers op pad moet sturen.” Ook de Europarlementariërs kunnen hierin een rol spelen: “Ik zie Nederland nog onvoldoende als staat opereren in Brussel. De Europarlementariërs kunnen ook een Nederlands belang vertegenwoordigen”.

Ik zie Nederland nog onvoldoende als staat opereren in Brussel.

Lees hier het andere artikel met Bart Groothuis.

Lees hier alle artikelen uit het verkiezingsmagazine.