Inburgeren of uitburgeren? Deze vraag werd 1 februari besproken. De avond werd dankzij onze sponsor een groot succes. Verschillende bijdrages belichten de ingewikkelde maatschappelijke kwestie van diverse kanten. Lees hier de terugblik op deze avond, luister op deze pagina de bijdrages terug van de sprekers en geniet van een sfeerimpressie met de geweldige foto's van Jan Baan Foto's!

De avond vond plaats in de showroom van sponsor Van Leeuwen auto's te Kesteren. We begonnen met een inspirerende opening door Martijn Overvest van stichting Gave, waarin hij ons meenam in verhalen over vluchtelingen en hun proces. De mensen achter de cijfers werden hierin zichtbaar. Ook werd concreet gemaakt hoe de Bijbel over vluchtelingen spreekt. Verder kwamen diverse hulpmogelijkheden naar voren.

De bijdrage van Martijn Overvest is opgenomen als podcast. Luister hieronder zijn bijdrage terug!

Onder de podcastaflevering gaat het artikel verder.

Aan de hand van stellingen werd de mening van de aanwezigen gevraagd. De meningen werden kort toegelicht waardoor we een goed beeld kregen van de standpunten van de jongeren die aanwezig waren. De burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe, Jan Kottelenberg, had vervolgens een bijdrage over de problematiek in de gemeente. Hij maakte ook duidelijk dat er verschillende soorten migranten waren, die zo ook hun eigen problematiek kennen. Daarnaast ging hij in op de dagelijkse praktijk van de burgemeester rond dit thema.

De bijdrage van Jan Kottelenberg is opgenomen als podcast. Luister hieronder zijn bijdrage terug!

Onder de podcastaflevering gaat het artikel verder.

Na een pauze met wat lekkers, werd het woord gegeven aan onze eigen Europarlementariër, Bert-Jan Ruissen. Aan de hand van een PowerPoint legde hij kort de bevoegdheden van het Europees Parlement uit. Ook kwamen er wat cijfers over de migranten naar voren. Daarnaast vertelde de heer Ruissen over de standpunten van de SGP over dit thema. Een belangrijk punt hierbij is het opvangen van vluchtelingen in de regio. Echter moeten echte vluchtelingen wel menswaardig worden opgevangen. Daarbij is het belangrijk dat de doorstroming van een azc naar een huis goed en snel verloopt.

Onder de podcastaflevering gaat het artikel verder.

Na een bedankje voor de sprekers en een oproep om ook op 1 maart bij onze avond te komen werd de avond gesloten. Daarna was er natuurlijk ruimte om na te praten met wat lekkers. Ben jij er ook bij op 1 maart, bij de avond over ‘zorg voor het leven’? Meld je dan hier aan!

Bekijk hieronder de prachtige foto's van de avond. De foto's zijn gemaakt door Jan Baan Foto's! Dank Jan!

Geschreven door Marline van der Ree Doolaard

Marline van der Ree Doolaard is secretaris van SGP-jongeren Oost-Betuwe.

Geschreven door Richard Verwoert

Richard Verwoert is Algemeen Bestuurslid van SGP-jongeren Oost-Betuwe.