De Voorburgse Bart Groothuis, Europarlementariër namens de VVD, wil graag met ons in gesprek over Europa. Hij kan niet op alle uitnodigingen ingaan, maar voor de SGP-jongeren maakt hij graag een uitzondering. Volgens hem zijn SGP’ers “keurige mensen, conservatief, en altijd op de bal, ik vind dat dat altijd respect verdient.” En het blijkt dat hij veel te vertellen heeft. 1,5 uur later nemen we afscheid van Bart Groothuis.

Bart Groothuis is belijdend rooms-katholiek, hij bezoekt twee keer per week een kerk of een kapel. Groothuis is getrouwd en heeft twee dochters. Vorig jaar is bij zijn vrouw borstkanker vastgesteld. Gelukkig heeft de operatie en de nabehandeling positief resultaat opgeleverd. Vooral sinds die tijd, maar ook al daarvoor, hebben ze veel aandacht voor elkaar als gezin. “Ik vind het ook zinvol om mijn tijd effectief in te richten zodat ik veel thuis ben.”

Hij begon zijn loopbaan als medewerker van Henk Kamp. Daarna is hij bij Defensie gaan werken, onder andere in Afghanistan. Vervolgens is Bart Groothuis in de cybersecurity terecht gekomen. Hij is opgeklommen tot hoofd cybersecurity bij defensie. Daar zag hij de onzichtbare aanvallen van de Russen en Chinezen zichtbaar worden. Groothuis: “je ziet geen tanks op het strand van Scheveningen maar (…) wel de Chinezen onze AEX-bedrijven (grote beursgenoteerde bedrijven, red.) en ons Hollands glorie leegroven.” Het leverde hem frustratie op dat er weinig mee gedaan werd en daarom werd hij actief in de politiek als Europarlementariër.

Je ziet geen tanks op het strand van Scheveningen maar (…) wel de Chinezen onze AEX-bedrijven (grote beursgenoteerde bedrijven, red.) en ons Hollands glorie leegroven.

Digitalisering

Eén van de zaken waar Groothuis zich mee bezighoudt is digitalisering. Op zijn initiatief werd er recent nog een brandbrief naar de Europese Commissie verstuurd over de dreiging die uitgaat van de kwantumcomputers. Dit zijn erg krachtige computers die straks razendsnel bijvoorbeeld versleutelde berichten kunnen kraken. “Het gaat ook over: ben jij als SGP-jongere kritisch over hoe ze christenen in China onderdrukken? Dan kunnen ze daarvan een profiel maken, en dan ben je straks daarop benadeeld.”

Ook spreken we over AI (artificiële intelligentie), hier zitten “echt forse risico’s aan, dat ze zo krachtig worden en ook een bewustzijn krijgen” volgens de VVD’er. “Het is wel verstandig om erover na te denken en ook vanuit een religieuze partij.” Bij het huwelijk van Groothuis heeft de pastoor gesproken over het zout der aarde zijn. Tijdens de protestantse gebedssessie, waar Groothuis ook af en toe aanwezig is, in het Straatburgse parlement heeft Groothuis betoogd “die computers kunnen bewustzijn krijgen, maar het kan nooit het zout der aarde zijn”. We moeten ons dus bewust zijn van de bedreigingen, want het wordt namelijk exponentieel sneller en slimmer per jaar. Daarom moet er nu nagedacht worden over de gevaren van de toekomst. Groothuis ziet hier ook een voorzorgsbeginsel voor een politicus.

die computers kunnen bewustzijn krijgen, maar het kan nooit het zout der aarde zijn

Buitenlandse zaken

Naast het digitale beleidsterrein is Bart Groothuis ook actief op buitenlandse zaken: “Ik ben vice-voorzitter van de delegatie voor de relaties met Iran”. Je hebt delegaties voor de relaties met verschillende landen. Zo is bijvoorbeeld Bert-Jan Ruissen vice-voorzitter voor de relatie met Israël. Groothuis is in de delegatie met Iran wel een havik: “de ayatollah (hoge geestelijke binnen sjiitische islam) heeft mij persoonlijk op de sanctielijst gezet. Dat is natuurlijk wel pure intimidatie, in het hart van onze democratie, dat een ayatollah het meent om een volksvertegenwoordiger de mond te kunnen snoeren”.

Ook hebben we het over de christenvervolging. Dit ziet formeel niet in de portefeuille van Groothuis. Hij spreekt wel af en toe met Open Doors en leest ook het Katholiek Nieuwsblad en verschillende rapporten. “Ik weet ook dat het de meest vervolgde religie wereldwijd is, dit is wel iets wat ook Bert-Jan altijd heel goed op de agenda zet, die is daar echt heel sterk in.”

Ik weet ook dat het de meest vervolgde religie wereldwijd is, dit is wel iets wat ook Bert-Jan altijd heel goed op de agenda zet, die is daar echt heel sterk in.

De Europese Unie

Het sentiment van wantrouwen volgt Groothuis goed. Maar “als je goed kijkt naar hoe de wereld zich ontwikkelt met autocratische staten als Rusland en China, dan heb je de Europese Unie nodig met een markt van 450 miljoen consumenten. De Europese Unie is wat dat betreft steeds meer een geopolitiek project aan het worden en we hebben ook niet echt een keuze.”

Groothuis ziet alles bij elkaar genomen het belang van Europese wetgeving op veel terreinen wel in. Soms is een alternatief voor een wet waarin Nederland zichzelf harder dan de rest de maat neemt een slechte wet uit Brussel, waar alle bedrijven uit heel Europa iets moeten doen wat in die wet wordt vastgesteld. Dat zag je bijvoorbeeld bij de wetgeving op maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij de Tweede Kamer dreigde het Nederlands bedrijfsleven ongehoorde bureaucratie en aansprakelijkheid op te leggen. Nu gebeurt dat afgezwakt in de hele EU.

Ook kunnen Europese wetten als geopolitiek middel richting China worden ingezet. “Producten uit Xinjiang waar de grootste concentratiekampen onder onze ogen zitten, die producten hoef ik eigenlijk niet op de Europese markt. (…) Die concentratiekampen zijn een schandvlek van onze tijd”.

Na nog een uitgebreid gesprek over defensie loopt het interview alweer ten einde. Groothuis hoopt dat de mensen gaan stemmen. Daarbij geeft hij nog onder andere het volgende mee: “kijk goed naar de partijen wie wat op de mat legt als je gaat stemmen want dat daar gaat het toch uiteindelijk om. Als een PVV’er niet aan tafel zit bij het maken van die wetten en iemand anders ter rechterzijde zoals Bert-Jan of wij wel, waar stem je dan op?”

“Ik merk dat jongeren in de kern optimistischer zijn dan de oudere generatie en dat doet me goed” Die wereldorde die verandert biedt ook veel kansen, kijk bijvoorbeeld naar de industrie. “Dat betekent dat er een hele hoop industrie terugkomt en we hebben het nodig om dat weer op te bouwen want we zijn veel kennis verloren. (…) Dat we dat zelf gaan bouwen is toch hartstikke mooi om dat als missie te hebben!”

Lees hier alle artikelen uit het verkiezingsmagazine.