Nieuw jaar

Allereerst willen we jou, ook namens de SGP-Jongeren Oost-Betuwe, Gods zegen voor 2023 toewensen! We wensen je Zijn nabijheid toe in alles! Dat hopen we ook voor de activiteiten die we als commissie willen organiseren.

In het nieuwe jaar hopen we namelijk weer veel activiteiten te organiseren. We zijn onder andere bezig met een avond in Lienden, samen met de PCG Buren. Verder zijn we bezig met een JV avond. Dat houdt in dat we samen met zoveel mogelijk jeugdverenigingen uit de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Overbetuwe een avond organiseren. Hier hopen we met elkaar een Bijbelstudie te doen, onder leiding van een plaatselijke predikant. Ook hopen we in 2023 weer podcasts te maken. Heb jij een idee voor een onderwerp of spreker? Laat het gerust weten via oostbetuwe@sgpj.nl Daarnaast hopen we verschillende terugkomende activiteiten te organiseren. En natuurlijk besteden we ook aandacht aan de Provinciale Staten verkiezingen in maart.

Steun gevraagd

Om dit allemaal te doen zijn we wel afhankelijk van financiële middelen. Daarom de vraag aan jou: Ben jij al lid van de SGP-Jongeren? Voor een klein bedrag wordt je lid, en krijg je voortaan het blad InContact thuisgestuurd. Zo wordt je op de hoogte gehouden over alles van de SGP-Jongeren. Met jouw lidmaatschap krijgen wij ook meer financiële ruimte om mooie dingen te doen. Misschien ken je wel een ondernemer die ons wil sponsoren? We zijn erg benieuwd! Via oostbetuwe@sgpj.nl kan je het aan ons laten weten. Ook nu wel al met 11 jongeren zijn, kunnen we nog versterking gebruiken. Lijkt het je leuk om lid te worden? Laat het weten via bovenstaand e-mailadres.

Waarom (christelijke) politiek?

Waarom zou je eigenlijk iets met politiek doen? Voor veel jongeren lijkt het erg saai, en bovendien ben je tegenwoordig al druk zat. Maar politiek gaat ook over dingen bij jou in het dorp. Denk bijvoorbeeld aan de spoorwegovergang in Kesteren, waar het pas in de gemeenteraad over ging. Daarnaast kan je dingen onder de aandacht brengen, waar je als jongere bij betrokken bent. Politiek is dus erg dichtbij en actueel!

Misschien denk je, de SGP heeft in Neder-Betuwe al 9 zetels, dus waarom zou je nog iets met politiek doen? De mannenbroeders regelen het wel. Er zitten zelfs meerdere jongeren in de raad! Maar als SGP-Jongeren worden wij ook wel de kweekvijver voor de politiek genoemd, we hopen dat er ook in de toekomst genoeg mensen zijn die raadslid willen worden. Daarnaast brengen wij als SGPJ laagdrempelig kennis over, over Bijbelse politiek. Hiermee bereiken we ook niet-christelijke mensen.

Tenslotte zijn er ook buiten de gemeenteraad dingen te doen, om ervoor te zorgen dat het geluid van de Bijbel(se politiek) gehoord wordt! Bid jij al voor onze raadsleden, wethouders, andere politici en voor ons? In 1 Timotheüs 2 staat immers: “Want dat is goed en aangenaam voor God”.