Het kan je bijna niet ontgaan zijn. Het kabinet is gevallen en daardoor mogen wij, Nederlandse burgers, weer stemmen. Op woensdag 22 november 2023 wordt er gestemd voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Maar waarom stemmen we eigenlijk? Is dat wel van belang? En waarom hebben we een overheid?

De overheid is er niet zomaar. Als mensen zijn we continu geneigd om verkeerde dingen te doen. Door de overheid wordt ons gedrag begrenst. We moeten ons immers aan de wetten houden? Zo ontstaat er in ons land geen chaos. De Heere heeft ons dus niet aan ons lot over gelaten.

Paulus roept, in de brief aan de Romeinen, op om de machten die over je gesteld zijn gehoorzaam te zijn. ‘Alle ziel zij den machten over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en die machten die er zijn, die zijn van God geordend’ (Rom. 13: 1). De overheid is zo’n macht. Er kunnen echter wel degelijk momenten zijn of komen dat de overheid iets doet waar jij, als christen, niet achter kan staan. Moet je de overheid dan nog steeds gehoorzaam zijn?

Allereerst moet je bedenken dat het gezag van de overheid beperkt is. Wanneer Petrus en de apostelen door de hogepriester en de sadduceeën gevangen worden gezet (Hand. 5). De hogepriester wijst Petrus erop dat hij hun had verboden om in de Naam van Jezus te spreken. Petrus antwoordt: ‘Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan den mensen’ (Hand. 5: 29). Daarom mag je gerust meedoen aan een demonstratie om te laten zien dat je tegen abortus bent.

Moet je als christen wel gaan stemmen? Ja! Doen! Ik ben ervan overtuigd dat het stemmen een plicht is van iedere christen. Het is toch nodig dat er in de Tweede Kamer mensen zijn die willen leven zoals God dat wil? Het is toch goed dat er in de Tweede Kamer mensen zijn die willen laten zien dat het zo goed is om Christus te volgen?

Daarom, ga stemmen op 22 november! Ga op zoek naar politieke partijen waarvan jij vindt dat die rekening houden met God en Zijn Woord. Wanneer jij hebt ontdekt welke partij haar standpunten baseert op de Bijbel, geef hun dan jouw stem! En als je nog niet mag stemmen, wil je dan je broers en zussen ervan overtuigen dat stemmen echt belangrijk is?

Geschreven door Job van Dam

Job van Dam is penningmeester van SGP-jongeren Oost-Betuwe.