Als ik om me heen kijk in deze wereld, vraag ik me af of we nog wel echt dankbaar kunnen zijn. Als ik alleen al kijk naar het verschrikkelijke leed dat woedt in Israël en Gaza, of de voortdurende oorlog in Oekraïne met daarbij ook de vele slachtoffers in Rusland, huilt mijn hart. Het leed wat al deze mensen treft, gaat zo ontzettend diep. Jonge mannen die moeten vechten, kinderen die opgroeien in verscheurde families, ouders die hun kinderen zien sterven in de oorlog, hoe kunnen mensen elkaar dit leed aandoen? Hoe kunnen we dan nog dankdag houden? Hoe kunnen we deze wereld dan nog in het perspectief van dankbaarheid plaatsen?

Tegelijkertijd hoeft dankbaarheid ook niet over de grote zaken gaan. Als jij en ik kijken naar ons eigen leven, kunnen juist de eenvoudige zegeningen ons tot dankbaarheid stellen. We hebben vanmorgen weer mogen opstaan in een vredig land. Ook hoefden we ons vanmorgen niet af te vragen of we wel iets te eten zouden hebben, en mogen we deze dankdag ook nog in alle rust naar de kerk gaan. Het lijkt zo gewoon, maar in andere delen van de wereld is dit niet meer de realiteit. En juist dat gewone, juist daar mogen en moeten we ook dankbaar voor zijn! En zo stel ik ook de vraag aan jou: waar ben jij dankbaar voor? Dankdag zet ons stil bij de afhankelijkheid aan God, omdat we zonder de trouwe zorg van de Heere niet zouden kunnen leven. Daarom was de dankdag oorspronkelijk bedoeld om God de eer te geven voor een goede oogst, maar in onze tijden is de dankdag ook bedoeld om God te danken ook voor Zijn zorg tijdens ons werk of onze studie, of waar we ook dankbaar voor mogen zijn in ons leven.

De dankdag vindt elk jaar plaats op de eerste woensdag van november. Deze jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid is al ontstaan in de Middeleeuwen. In die tijd waren er aan het begin van elk jaargetijde dagen van gebed en bezinning. Aan het eind van de 16e eeuw besloot de Synode van Dordrecht dat er massaal gebeden moest worden tijdens een periode van oorlog, of andere rampen. Wanneer deze dagen zouden zijn, werd door de overheid besloten. In de 17e eeuw werden er vaste dagen voor de bid- en dankdagen gekozen.

1 november 2023. Het is dankdag en biddag tegelijkertijd. Laten we allereerst de Heere erkentelijk wezen wat Hij nog onverdiend aan ons wilde schenken, maar laten we ook bidden om vrede in deze wereld, maar bovenal om ware vrede met Hem in ons hart! Pas dan komt er de ware dankbaarheid in ons hart, en dan wordt het écht dankdag!

Geschreven door Rilana de Jonge

Rilana de Jonge is Algemeen Bestuurslid bij SGP-jongeren Oost-Betuwe.