Bijzonder trots presenteert SGP-jongeren Oost-Betuwe haar eerste magazine, mogelijk gemaakt door de steun van diverse bedrijven en samengesteld door de actieve commissie. Het magazine bevat interviews met onder andere BBB-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij en burgemeester Kottelenberg, een artikel van wethouder Marien Klein en andere boeiende stukken.

SGP-jongeren Oost Betuwe groeit gestaag en heeft zich ontwikkeld tot een van de meest actieve lokale commissies binnen SGP-jongeren. Deze groei is te danken aan enthousiaste commissieleden en sterke betrokkenheid. Het afgelopen jaar werden tal van opvallende activiteiten georganiseerd, variërend van inhoudelijke bijeenkomsten en informele avonden tot gastlessen, een succesvolle derde debatdag, nieuwe podcastafleveringen en een eigen website. Ook bezocht de commissie de Voedselbank en ondernam vele andere initiatieven die de groei illustreren. En nu dus het magazine dat je in heel Neder-Betuwe op de deurmat is gevallen en wat jij ook online kan lezen.

Ik hoop dat dit magazine zal bijdragen aan een verdere positieve ontwikkeling van het commissiewerk en aan het beoefenen van politiek met een open Bijbel.

Geschreven door Cors van den Broek

Cors van den Broek is voorzitter van SGP-jongeren Oost-Betuwe.