Op 7 april 2017 werd Jan Kottelenberg (64) burgemeester van gemeente Neder-Betuwe. Toen hij werd voorgedragen voor deze functie liet hij weten ‘blijdschap en vreugde’ te voelen dat ‘het gelukt is een nieuwe stap te zetten’. Inmiddels is hij alweer meer dan 6 jaar burgemeester van Neder-Betuwe en is hij bezig met zijn laatste ambtstermijn.

‘‘Ga stemmen!’’ Dat is de boodschap die de vroegere melkveehouder heeft aan twijfelaars over het belang van stemmen. ‘‘Het is een recht dat wij mogen meepraten over hoe wij willen dat ons land bestuurd wordt. We kiezen volksvertegenwoordigers die namens ons besluiten nemen. Nu zijn er tegenwoordig wel veel fracties en partijen en is het soms lastig om te kijken met welke partijen jouw idealen overeenkomen. Via de partijprogramma’s kom je op de hoogte van de standpunten en plannen van de partijen. Ben je het de ene verkiezingen wel met een bepaalde partij eens, en de andere niet, dan kan je ook gemakkelijk op een andere partij stemmen. Maar als je jouw eigen stem laat liggen dan moet je ook niet gaan klagen, want er was een kans om invloed te laten gelden waarvan geen gebruik gemaakt is.’’

In Nederland hebben we een bepaald voorrecht: ‘‘We mogen blij zijn dat wij in vrijheid mogen stemmen. Niemand ziet wat jij stemt en zal zeggen wat jij verplicht moet stemmen. Dat maakt het tot een enorm voorrecht want dat kan ook niet zo in elk land.’’

Kottelenberg uit ook zijn zorgen in het gesprek. ‘‘Het werk als politicus, zeker op landelijk niveau, is tegenwoordig erg ondankbaar werk. Veel Kamerleden haken af omdat het te heftig wordt. Ze worden niet meer voor vol aangezien. Mensen zijn tegenwoordig, en vooral op social media, veel makkelijker in het beoordelen en vooral veroordelen van mensen. Juist met een rol als politicus kan je het nooit goed doen voor iedereen.’’

We vervolgen het gesprek met de vraag welke lokale kwesties, die in Neder-Betuwe spelen, van invloed zouden kunnen zijn op het stemgedrag van de inwoners.

Kottelenberg denkt dat de onvrede over het bestuur, die hij ook zag bij de provinciale verkiezingen, ook bij de landelijke verkiezingen nog zal doorwerken. Het heeft volgens hem onder andere te maken met de aanpak tijdens de coronatijd en het stikstofbeleid wat doorspeelt. Dat geldt vooral voor een plattelandsgemeente als wij zijn: ‘‘Ook hier hebben de vlaggen op zijn kop gehangen, dus dat heeft invloed op het stemgedrag van onze inwoners. Waarbij gewoon heel veel mensen ontevreden zijn, maar wel SGP stemmen. Die partij zit niet In de regering, dus kan je altijd zeggen dat je het er niet mee eens ben, maar dat geeft wel onrust, zeg maar.’’

Ook veiligheid speelt een rol: ‘‘Er is toch het gevoel dat de veiligheid niet optimaal is, dat het land onveiliger wordt. Teveel immigratie is denk ik ook een probleem wat speelt: Er komen heel veel mensen van buiten Nederland die allemaal een plek moeten krijgen. Die mensen zie je ook in de Neder Betuwe lopen. Deze statushouders krijgen dan hier een woning toegewezen. Dat geeft ook wel eens gevoelens van: Die zitten in huizen waar ook Nederlanders hadden kunnen wonen.’’

We sluiten nog af met een vraag over hoe jongeren zich actiever bij lokale en nationale politiek betrokken kunnen voelen.

‘‘Het is een beetje tweeledig.’’ Denkt de burgemeester. ‘‘Ik denk dat partijen echt wel kijken naar jongeren, omdat het ook hun toekomst is. Hoe kun je ervoor zorgen dat jongeren op jouw partij stemmen en dat je aantrekkelijk bent voor die jongeren om op je te stemmen. Daarom hebben de meeste partijen hebben ook wel jongerenafdelingen, omdat dat het natuurlijk aanwas is voor de toekomst.’’

Klimaat speelt volgens de burgemeester ook een belangrijke rol in de stemkeuze: ‘‘Een discussie die voor jongeren echt belangrijk is, is klimaat. Jullie moeten nog zeventig tot tachtig jaar op deze aarde rondlopen. Voor mij is het over 20 jaar wel bekeken, bij wijzen van spreken. Dus dingen als de verandering van het klimaat zijn toch zaken die voor jongeren anders spelen dan voor ouderen.’’

Zo liet de burgemeester ons zien dat zijn belangrijkste boodschap is: ‘’Ga stemmen! Want de jeugd heeft de toekomst!”

Geschreven door Cors van den Broek

Cors van den Broek is voorzitter van SGP-jongeren Oost-Betuwe.

Geschreven door Hanno Vervat

Hanno Vervat is Algemeen Bestuurslid bij SGP-jongeren Oost-Betuwe.