SGP-jongeren Oost-Betuwe bestaat al meer dan 5 jaar. Maar wat doet SGPJOB en wat heeft zij allemaal gedaan? Hieronder een overzicht van de geschiedenis van SGP-jongeren Oost-Betuwe.

2017

Op 6 juli 2017 werd de commissie SGP-jongeren Oost-Betuwe opgericht. Zo kon de commissie gaan inzetten op het bereiken van jongeren en kwam dat niet meer af op de fractie en kiesverenigingen.

2018

In 2018 werd de eerste avond georganiseerd van SGP-jongeren Oost-Betuwe. Dit was nog geen groot succes. Later dat jaar werden zowel Henry Draaijer als Cors van den Broek lid. Met het steeds verder vernieuwende team is de commissie steeds verder uitgegroeid en steeds beter op de kaart gezet. Eind 2018 bestond de commissie uit Henry van Bragt (voorzitter), Henry Draaijer (secretaris), Marinda Arends (penningmeester), Richard Verwoert, Wim van den Dikkenberg en Cors van den Broek.

2019

In 2019 waren er Provinciale en Waterschapsverkiezingen. Ook vonden in mei de Europese verkiezingen plaats. Tijd om als SGPJOB op in te haken! We gingen mee op werkbezoeken en waren aanwezig op politieke avonden. In september 2019 stond de commissie voor het eerst met een eigen stand op de jaarmarkt in Kesteren. In november 2019 vonden ook de eerste gastlessen plaats op het Van Lodenstein College in Kesteren. Op de allerlaatste vergadering van het jaar ging SGPJOB een samenwerking aan met de PCG van Buren. De commissie zou in samenwerking met de PCG een avond gaan organiseren in april 2020. Op 30 en 31 december was het tijd voor de eerste editie van de inmiddels jaarlijkse oudejaarsactie. Een afvaardiging van de commissie bracht zelfgemaakte kersenflappen bij de brandweerposten in de gemeente Neder-Betuwe.

2020

2020, een jaar waarin veel op de agenda stond voor SGPJOB. We wilden avonden organiseren en andere leuke acties doen. Maar toen kwam het coronavirus. Door heel veel leuke dingen ging een streep op de agenda. Het werd ook het jaar van online vergaderen. Wel mochten we op 15 januari 2020 Matine van Maurik verwelkomen in de commissie. Op 17 juni werd Otto van der Tang ook commissielid.

Een maand later vond er de eerste voorzitterswissel plaats. Na 3 jaar voorzitterschap gaf Henry van Bragt het stokje over aan de toenmalige secretaris; Henry Draaijer. In 2020 ging de commissie voor het eerst om tafel met de fractie en de wethouders van de SGP in Neder-Betuwe. Er werd gekeken naar kansen voor elkaar, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Die samenwerking is in de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid! Midden augustus, op 17 augustus, mochten we Arie van Dijk welkom heten als commissielid. In november 2020 mochten we ons inzetten voor de Week van het Leven. Eind november vonden er weer gastlessen plaats op het VLC in Kesteren.

In 2020 stond er veel druk op de zorg. Dit in verband met COVID-19. Om die reden bezochten we op 25 maart zorgcentrum Het Anker in Kesteren, we brachten er taart voor de medewerkers. Eind 2020, bij de tweede editie van de oudejaarsactie bezochten we ook allerlei zorgverleners met een grote zak oliebollen! Veel dank aan alle zorgverleners die elke dag, maar zeker in die moeilijke tijd, streden voor de gezondheid van onze inwoners!

2021

Op 11 januari 2021 was het moment daar, de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen werd afgetrapt. Vanaf die dag voerden wij campagne voor Arie Rijneveld, onze jongerenkandidaat en landelijk voorzitter. De campagne voerden we onder de slogan #stemmenvoorlater. Samen met de fracties en de kiesverenigingen hebben we ons actief ingezet voor de campagne, we plakten en plaatsten verkiezingsborden, gingen mee op werkbezoek en flyerden er op los. Ook organiseerde we een winactie en kwam op 13 maart de eerste podcast van SGPJOB online!

Midden in de campagne, op 24 maart 2021, mochten we drie nieuwe commissieleden verwelkomen; Marline van der Ree Doolaard, Inge Heierman en Job van Dam. Vanaf die datum bestond de commissie uit 10 leden. Niet veel later nam Inge de interim functie van Henry van Bragt op zich; zij werd secretaris van de commissie. Henry Draaijer gaf op 2 april gastlessen namens de commissie op het Van Lodenstein College en op 21 juni gaven Henry en Marline een gastles op de Eben-Haëzerschool in Opheusden.

Op 6 juli vond een geweldige online debatavond plaats. Een debatavond in samenwerking met JOVD Rijk van Nijmegen. 2 dagen later mocht commissielid Richard een jeugdlintje ontvangen uit de handen van de burgemeester. Dit naar aanleiding van zijn langdurige werk als voorzitter van de jongerenraad. 17 juli was een dag waarop tijdens de vergadering afscheid werd genomen na jarenlange inzet van Henry van Bragt en Otto van der Tang.

Na het zomerreces was het op 8 oktober 2021 tijd voor de eerste debatdag ooit georganiseerd door SGP-jongeren. In de aula van het Van Lodenstein College in Kesteren was Peter Schalk aanwezig voor een bijdrage, de leerlingen gingen er met elkaar in debat, gingen de strijd aan middels een kahootquiz, kregen workshops aangeboden en gingen met de jongerenraad aan de slag met een probleem in de gemeente. Een geslaagde dag!

Op 14 oktober was de grote onthulling; SGPJOB komt met een eigen podcast! Het eerste seizoen van de Oost-Betuwse podcast startte op 18 oktober 2021. Dat was het begin van een vierdelige serie over woningbouw. Op 11 november nam de commissie afscheid van commissielid Matine van Maurik.

Eind december vond de jaarlijkse oudejaarsactie weer plaats! Wim en Cors gingen met een zak oliebollen langs bij de ambulancepost in Kesteren.

2022

2021 was het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen, 2022 van de Gemeenteraadsverkiezingen. Per 1 januari 2022 stopte Inge Heierman als commissielid, en secretaris, maar gelukkig mochten we een maand later Corstian van den Dikkenberg verwelkomen. Met het vertrek van Inge Heierman als secretaris werd Marline van der Ree Doolaard gekozen als haar opvolger.

Met dat wij meegingen helpen met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen begonnen we ook met de campagne voor de SGP-jongerendag. In aanloop naar de verkiezingen hielpen we op verkiezingsmarkten, maakten we filmpjes met jongeren en hielpen we op de verkiezingsbijeenkomst. Op 16 maart mochten we dankbaar zijn voor het behaalde resultaat; SGP Neder-Betuwe haalde een extra zetel, de PCG van Buren bleef op hetzelfde aantal zetels zitten en SGP Overbetuwe mocht een stijging zien in het aantal stemmen!

Op 23 maart, net na de verkiezingen, vertrok Arie van Dijk na anderhalf jaar commissielidmaatschap. En dan op 21 mei was het zover! De SGP-jongerendag! Een dag met onder andere honderden jongeren, interessante sprekers en de lancering van de nieuwe huisstijl van SGP-jongeren.

Tijd voor teambuilding! Op 29 augustus ging de commissie in groepjes in de binnenstad van Dordrecht de strijd aan in een leuk stadsspel. Op die avond werd Arjan den Hartog ook verkozen als commissielid. Op 15 september werden ook Rilana de Jonge en Marlinde Knop verkozen als commissieleden.

SGPJOB 5 jaar! 14 oktober was het dan zover, de jubileumavond van SGP-jongeren Oost-Betuwe! Met zo’n 40 jongeren vierden we gezellig het jubileum van de commissie.

Podcast seizoen 2. Op 11 november werd de aankondiging gedaan voor het tweede seizoen van de Oost-Betuwse podcast. In het vijf dagen later startende seizoen ging de commissie in vier delen in gesprek met interessante sprekers die wat konden vertellen over landbouw.

Op 30 november werd Hanno Vervat verkozen als commissielid, daarmee kwam het totale aantal commissieleden op 11 te staan. Zo aan het einde van het jaar was het weer tijd voor de jaarlijkse oudejaarsactie. Eind december bezocht een afvaardiging van de commissie wederom de brandweerkazernes van Neder-Betuwe met heerlijke oliebollen.

2023

Een goed begin is het halve werk. De commissie begon het jaar goed; tijd voor een dagje Parijs met elkaar! Op 4 januari bezocht een groot deel van de commissie de Franse hoofdstad.

Op 3 februari was SGP-jongeren Oost-Betuwe aanwezig op de eerste campagneavond van SGP Gelderland. Op 15 maart vonden namelijk de Provinciale Staten- en de Waterschapsverkiezingen plaats.